Przepisy o danych osobowych – szkolenia ABI

Administrator bezpieczeństwa informacji zajmuje się ochroną informacji o osobach fizycznych – termin ten został wprowadzony około 20 lat temu na mocy odpowiednich przepisów prawnych. Jaką wiedzę trzeba posiadać, żeby sprawować taką funkcję? Komu przyda się certyfikat ABI?

Szkolenia ABI – kto może pełnić funkcję administratora?

Informacje o osobach fizycznych muszą podlegać ochronie, zwłaszcza współcześnie, kiedy dostęp do internetu jest powszechny. To zadecydowało, że powołano instytucję ABI, którego rolę może pełnić tylko osoba fizyczna. Kandydat na administratora bezpieczeństwa informacji musi spełniać następujące wymagania: mieć zdolność do dokonywania czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych, dysponować odpowiednią wiedzą w zakresie ochrony danych osobowych. Dodatkowo przyszły administrator musi udokumentować, że nie był karany za umyślne przestępstwo. Według przepisów wyznaczenie ABI jest dobrowolne.

Szkolenia ABI – szkolenie z bezpieczeństwa informacji

Administrator bezpieczeństwa informacji nadzoruje stosowanie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. ABI prowadzi też specjalną ewidencję danych. Osoby chcące zdobyć kwalifikacje do pełnienia obowiązków ABI mogą zapisać się na specjalistyczny kurs. Podczas szkolenia słuchacze poznają najważniejsze pojęcia, takie jak GIODO, usuwanie danych osobowych, odbiorca danych osobowych, mają szansę zgłębić aktualną wiedzę o przepisach prawnych dotyczących ochrony danych, uczą się rozwiązywania problemów, a także uczą się jak zabezpieczać dane. Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienne zaświadczenie potwierdzające zdobyte uprawnienia, jak również dostęp do materiałów edukacyjnych i wzorów dokumentów.