Poznaj historię swojego rodu – o drzewach genealogicznych

Znajomość dziejów rodu wymagana jest do rozwinięcia poczucia własnej tożsamości. To na informacjach o krewnych budujemy świadomość własnego Ja. Znacznej części z nas całkowicie wystarczy wiedza o przodkach , która przekazywana jest przez rodziców i dziadków. Ale znajdują się i tacy, dla których jest to niewystarczające. W ich przypadku utworzenie drzewa genealogicznego jest najlepszym rozwiązaniem.

Drzewa genealogiczne, czyli praca , która wymaga cierpliwości

Stworzenie drzewa genealogicznego rodziny – głównie takiego , które cofa nas kilka pokoleń wstecz – bez wątpienia nie jest proste. Odnajdywanie dat czy miejsc urodzenia się i śmierci kolejnych krewnych wymaga naprawdę dużego nakładu pracy. Informacje wyszukać można w zapomnianych archiwach miejskich lub kartotekach parafialnych. W większości przypadków można przeglądać je całkowicie za darmo. Są jednak i takie miejsca, w których należy wnieść nieraz naprawdę wysoką opłatę. Koszt opracowania drzewa genealogicznego uzależniony jest od ilości pokoleń, które mają zostać ujęte. Warto pamiętać, że cena badania może również wzrosnąć wraz z nieodzownością odbywania podróży do następnych parafii czy urzędów miejskich rozrzuconych po kraju. Rzadko bowiem rodzina od pokoleń mieszka w tym samym miejscu.

Drzewa genealogiczne – z jakiego powodu powinno się je wykonywać?

Na początku wspomnieliśmy, że wiedza dotycząca własnych przodków jest pomocna do zbudowania poczucia swojej tożsamości. Umożliwia w pełni stanie się częścią małej wspólnoty, którą tworzy rodzina. Sprawia to także, iż przestajemy czuć się zagubieni we współczesnym świecie. To właśnie dlatego na chwilę obecną mnóstwo Polaków podejmuje decyzję o zleceniu opracowania drzewa genealogicznego.