Kontener na odpady specjalne – rodzaje i konstrukcja

Kontenery producent. Więcej na ekombud.pl/kontenery-specjalne/

Kontenery na odpady specjalnego przeznaczenia powinny cechować się wysoką trwałością, jak również spełniać rygorystyczne parametry techniczne. Jakie cechy mają popularne modele pojemników? Dlaczego należy zdecydować się na najwyższej jakości kontenery stalowe?

Kontenery na odpady specjalne – rodzaje i ich konstrukcja

Pośród dostępnych na rynku pojemników specjalnego przeznaczenia rozróżniamy kontenery na odpady odpady generowane przez oczyszczalnie ścieków, odpady przemysłowe, sypkie, niebezpieczne oraz płynne. Kontenery przeznaczone do transportu odpadów z oczyszczalni posiadają podgrzewaną podłogę, co zapobiega przymarzaniu płynów do dna. Pojemniki tego rodzaju są spawane spoiną ciągłą w sposób szczelny i są zabezpieczone pokrywą z uszczelnieniem, dzięki czemu transportowane odpady nie wyciekają. Drugim zabezpieczeniem jest konstrukcja umieszczona nad klapą, która uniemożliwia rozbryzgiwanie się płynów w czasie załadunku kontenera na samochód. Do często używanych kontenerów na odpady należą też plandekowce, czyli pojemniki na odpady przemysłowe z rozsuwanymi ścianami oraz podłogą posiadającą uchwyty do zabezpieczenia ładunku.

Kontener otwarty na gruz i odpady sypkie

Odrębną grupę kontenerów stanowią modele na odpady miałkie, np. trociny i pyły. Obecne na rynku kontenery wyposażone są w przenośnik ślimakowy i obsługiwane przez urządzenia hakowe. Pojemniki na materiały sypkie mogą również posiadać uszczelnioną klapę. Do kontenerów specjalnych należą także kontenery otwarte wykorzystywane do transportu i gromadzenia gruzu oraz odpadów budowlanych.

Dane kontaktowe:
EKOMBUD Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 24D
32-700 Bochnia

Tel.: +48 (14) 612 24 78
Mob.: +48 602-412-696
E-mail: [email protected]