Jakie prace obejmują badania gruntu?

Bez względu na to, czy stawiamy dom jednorodzinny, czy jesteśmy inwestorem, który dopiero rozpoczyna wznoszenie dużego osiedla mieszkaniowego, nie powinniśmy zapomnieć o niezbędnych w trakcie budowy pracach. Na uwagę zasługują między innymi badania gruntu. Po co prowadzi się badania gruntu? Jakie prace obejmują?

Badania gruntu – czym są?

Badania gruntu to typ usług geologicznych, które wykonuje się zarówno na etapie planowania inwestycji budowlanej, jak i w trakcie jej trwania. Mają one na celu rozpoznanie warunków gruntowych i wodnych terenu, na którym ma zostać wybudowana nieruchomość. W konsekwencji śmiało można zacząć inwestycję w danym punkcie. Nie trzeba wówczas bać się, że wybudowany dom zapadnie się, bo parametry gruntowo–wodne były niewłaściwie. Odpowiednio przeprowadzone badania gruntowe pomogą sprawdzić rozkład warstw gruntu, a także jego cechy hydrogeologiczne. Umożliwiają również określenie parametrów fizyczno-mechanicznych obszaru, na którym ma być prowadzona inwestycja.

Badania gruntu – co wykonuje się w ich czasie?

Badania gruntu to wiele skomplikowanych działań, które mogą wykonywać jedynie biegłych o wysokich kwalifikacjach. Najczęściej inicjowane są wierceniem geologicznym i sondowaniem geologicznym. Później przeprowadza się również laboratoryjne badania gruntu. Ostatnią fazą badań geologicznych jest zawsze przygotowanie dokumentacji na podstawie uzyskanych wyników badań. Chcąc wykonać badania geologiczne przed początkiem inwestycji lub już w czasie jej trwania, należy powierzyć je posiadającym rozległe kwalifikacje geologom, który mają ściśle określone uprawnienia. Tylko wtedy można być pewnym, że prace będą należycie przeprowadzone, a uzyskane rezultaty przedstawiają stan faktyczny. Na szczęście, aktualnie znalezienie przedsiębiorstw mających w swojej ofercie badania geologiczne, nie stanowi żadnego problemu. Część z nich to przedsiębiorstwa mające świetną opinię.