Klient nie płaci za usługę? Wypróbuj skuteczną automatyczną windykację z Flobo

Wszystko, czego należy dowiedzieć się o automatycznej windykacji należności, odnajdziesz na flobo.io/automatyczna-windykacja/.

Może być wiele rozmaitych przyczyn, dlaczego klienci nie płacą na czas za zrealizowaną usługę. Problem z nieopłaconymi należnościami mają nie tylko właściciele firm, którzy świadczą usługi dla biznesu, ale również podmioty z profilem działalności ukierunkowanym na odbiorców indywidualnych.

Aplikacja Flobo do obsługi należności z opcją prowadzenia automatycznej windykacji

Wierzyciel starć się dojść swojej własności na drodze windykacji długu. Choć termin ten wielu osobom negatywnie się kojarzy, a w rzeczywistości oznacza to procedurę w trakcie której prowadzi się względem dłużnika stosowne czynności zgodne z aktualnymi przepisami. Czynności te dążą do wyegzekwowania spłaty zaległości. To tzw. windykacja polubowna, to znaczy regularne monitowanie dłużnika i ponawianie prośby o przelanie opłaty. Kiedy taka forma dochodzenia należności pozostanie bez odzewu, kolejną opcją jest windykacja sądowa. Jeżeli firma świadczy usługi wobec kilkudziesięciu czy nawet kilkuset klientów i co miesiąc generuje porównywalną liczbę faktur i paragonów, niebezpieczeństwo, iż jakiś procent opłat nie zostanie przelany w określonym czasie zdecydowanie się zwiększa. W uporządkowaniu całej procedury księgowania wpłat pomaga polska aplikacja Flobo, służąca do automatycznej obsługi należności, która posiada również moduł automatycznej windykacji.

Automatyczna windykacja – procedura przypominania o obowiązku zapłacenia za fakturę

Aplikacja Flobo nie tylko monitoruje, czy na rachunek rozliczeniowy wpłynęła płatność od klienta, ale w przypadku wykrycia jej braku w wyznaczonym terminie, inicjuje ona procedurę przypominania o obowiązku opłacenia faktury. Właściciel firmy wykorzystujący to narzędzie może ustawić swoje harmonogramy działań wszczynanych w stosunku do nieterminowych kontrahentów, definiując m.in. odstęp czasu pomiędzy poszczególnymi wiadomościami z upomnieniem. Informacja o nadciągającym terminie zapłaty za fakturę przesyłana jest z aplikacji także przed jego upływem do tych kontrahentów, którzy w poprzednim kwartale dwa razy spóźnili się z wykonaniem przelewu bądź którzy nie dokonali wpłaty w terminie w ostatnim miesiącu. Jeżeli wiadomości z przypomnieniem nie przyniosą efektów, następnymi stadiami automatycznej windykacji podejmowanymi przez Flobo jest przygotowanie noty księgowej w wysokości 40 EUR oraz zgłoszenie informacji o zadłużeniu do Biura Informacji Gospodarczej. Na koniec, gdy wymienione powyżej kroki nie będą skuteczne, Flobo przekaże informacje o zadłużeniu do e-sądu.

Korzystanie z aplikacji do automatycznej księgowości i windykacji oszczędza czas poświęcany na monitorowanie wpływających należności, a po kilku miesiącach bywa też przyczyną istotnej poprawy terminowości u kontrahentów.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]