Odzyskiwanie zaległych należności – o nocie księgowej

Zainteresowany notami księgowymi 40 euro? Kliknij tu.

Przedsiębiorcy wcześniej czy później z reguły trafiają na kontrahentów, którzy nie wnoszą opłat za otrzymane przez nich faktury w wyznaczonym terminie. Niecałą dekadę temu był to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście od 2013 r. w przypadku wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności polskie ustawodawstwo pozwala na wystawianie spóźnionym kontrahentom not księgowych w kwocie 40 euro, a od 2020 roku także na 100 oraz 70 euro.

Kiedy według ustawy można wystawić notę księgową na 40 euro, a kiedy na wyższe kwoty

Według artykułów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych wierzyciel ma prawo zażądać od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Kwota takiej kompensaty zależna jest od wysokości niezapłaconego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należność nie przekracza 5000 zł wystawia się notę księgową na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze wyższej niż ta kwota, lecz nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel od 2020 r. ma z kolei prawo wystawić notę na 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Wypada wspomnieć, iż notę księgową można wystawić dłużnikowi bezzwłocznie po wystąpieniu zwłoki w spłacie, na dodatek bez obowiązku uprzedniego przypomnienia o przekroczeniu terminu. Trzeba jednakże uwzględnić czy wysłanie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – bądź więcej – euro nie naruszy budowanych nierzadko przez wiele lat dobrych relacji partnerskich. W końcu zwłoka w przelaniu należności może być kwestią przejściowych problemów z wypłacalnością bądź prostego niedopatrzenia dłużnika, a nie jego rozmyślnym działaniem. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych kroków procedury windykacyjnej.

Sprawdź gdzie znaleźć bezpłatny generator not księgowych

W momencie, gdy wierzyciel po raz pierwszy postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, w jaki sposób trzeba przeliczyć jej wysokość na złotówki, bowiem prawo mówi o nocie w walucie euro. Wytyczne w tym zakresie wyszczególniono w przytoczonym wyżej dokumencie – wysokość rekompensaty w PLN oblicza się biorąc za podstawę uśredniony kurs euro deklarowany przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin wniesienia opłaty za faktury.

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego bezpłatnie na stronie Flobo – autorskiego narzędzia do obsługi należności, które posiada także innowacyjny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]