System bankowy SWIFT – poznaj kody BIC popularnych banków

Więcej szczegółów o systemie rozliczeń SWIFT znajdziesz w tym miejscu.

Pomimo, że praktycznie systematycznie korzystamy z usług bankowych, mnóstwo Polaków po raz pierwszy usłyszało o istnieniu systemu SWIFT w 2022 roku w kontekście rozważania wdrożenia sankcji wobec Rosji jako odpowiedź świata na jej atak na Ukrainę. Tymczasem system SWIFT wykorzystywany jest już od lat siedemdziesiątych XX wieku i stanowi jeden z fundamentów wydajnego funkcjonowania światowego rynku finansów.

System rozliczeń SWIFT – przyśpiesza przelewy międzynarodowe

SWIFT to akronim od Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, co po polsku tłumaczy się na Stowarzyszenia na rzecz Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej. Zwykle jednakże tego skrótu używa się do określenia międzynarodowego systemu rozliczeń między bankami, bez którego dokonanie przelewów międzynarodowych byłoby niezaprzeczalnie zdecydowanie bardziej złożone niż obecnie. SWIFT to popularny, jednak nie jedyny działający dzisiaj system tego rodzaju. Nie licząc przykładowo w Naszym kraju funkcjonują również z systemów: SORBNET, SEPA czy Express Elixir.Na całym świecie działają też rozmaite systemy lokalne, obsługujące wyłącznie rozliczenia między bankami na terenie konkretnego kraju.

Czym zatem wyróżnia się system SWIFT? Działa on praktycznie we wszystkich państwach świata, a przy tym korzystają z niego nie tylko instytucje bankowe, których liczba aktualnie przekracza już 11 tysięcy, ale również giełdy, domy maklerskie oraz mnóstwo pozostałych podmiotów finansowych. Każdy partycypant systemu bankowego SWIFT musi mieć swój unikatowy kod (Bank Identifier Code), składający się z 8 znaków (liter oraz cyfr). Praktykuje się także przyznawanie kodu SWIFT oddziałowi banku, wówczas taki kod posiada 11 znaków.

System SWIFT – prezentujemy kody BIC/SWIFT popularnych polskich banków

Nawet jeśli zaledwie okazjonalnie realizujesz przelewy międzynarodowe, dobrze jest pamiętać kod BIC/SWIFT własnego banku, lub co najmniej wiedzieć jak szybko znaleźć takie dane. Niżej znajdziesz kody BIC znanych banków, obecnych w Polsce.

– Pekao SA (z żubrem): PKOPPLPW
– PKO BP (w tym dla rachunków PKO Inteligo): BPKOPLPW
– mBank (BRE): BREXPLPWMBK
– BNP Paribas Bank Polska SA: PPABPLPK
– Bank Millenium: BIGBPLPW
– BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI: POLUPLPR
– Santander Bank Polska: (niegdyś BZ WBK): WBKPPLPP
– ING Bank Śląski: INGBPLPW
– CitiBank: CITIPLPX
– Bank BPH: BPHKPLPK
– Credit Agricole: AGRIPLPR
– BIC ALIOR BANK: ALBPPLPW
– Raiffeisen Bank Polska: RCBWPLPW
– Getin Bank: GBGCPLPK

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]