Badania psychologiczne kierowców, czyli psycholog w służbie kierowców

Zleć badania psychotechniczne Bielsko.

Badania psychologiczne mają wyjątkowo szerokie zastosowanie. Stanowią nie tylko sposób lepszego poznania siebie, ale też poznania predyspozycji psychologicznych jednostki, które wymagane są do pełnienia konkretnych zawodów. Spośród tych badań wyróżnia się między innymi badania psychologiczne kierowców.

Badania psychologiczne kierowców – o co w nich chodzi?

Ci, którzy zobowiązani są poddać się badaniom psychotechnicznym, bardzo często bardzo się ich obawiają. Okazuje się jednak, że naprawdę nie ma czego się bać. Komplet badań zbudowana jest z wywiadu psychologicznego, testów osobowościowych, testów przeznaczonych do określania ilorazu inteligencji oraz testów aparaturowych, które pozwalają ocenić chociażby szybkość reakcji. Testy inteligencji mają za cel ocenić zdolności umysłowe jednostki poddawanej badaniu. Testy osobowościowe badają cechy charakteru. Określają m.in: psychotyzm, ekstra- oraz introwersję i neurotyzm. W przypadku testów aparaturowych psycholog wykorzystuje wirometr, miernik czasu reakcji, aparat krzyżowy, stereometr i ciemnię. Testy nie nakładają konieczności żadnego wcześniejszego przygotowania. Kierowcy, którzy używają okularów, powinni jedynie pamiętać, aby wziąć je na badanie.

Badania psychologiczne kierowców – kto ma obowiązek się im poddać?

Badania kierowców są obowiązkowe między innymi kandydatów na kierowców zawodowych kategorii C1, C1+E, C+E, C, D1+E, D1, D i D+E. Przechodzić muszą je też osoby, które chciałyby wykonywać zawód instruktora i egzaminatora nauki jazdy. Są wymagane w przypadku kandydatów kierowców taksówek i na operatorów wózków widłowych. Należy podkreślić, że przejść je muszą też ci kierowcy, którzy stracili prawo jazdy w efekcie prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu. Ważność tego rodzaju badań jest różna i zależy od kategorii osób, które je przechodzą. I tak na przykład w przypadku kierowców zamierzających odzyskać prawo jazdy po stracie dokumentu za prowadzenie samochodu po spożyciu napoi alkoholowych badania te są bezterminowe. Trzeba wykonać je jedynie raz.

Dane kontaktowe:
Pracownia Psychologiczna PSYCHE
ul. Filomatów 10
43-316 Bielsko-Biała

Mob.: +48 608-315-680
E-mail: [email protected]