Czego dowiemy się na szkoleniu z ochrony danych osobowych?

Pierwszym prawnym aktem w naszym kraju, który dotyczył sprawy danych osobowych była Ustawa o Ochronie Danych Osobowych, jaka weszła w życie w 1997. Również obecnie określa ona ten termin oraz omawia, jak powinniśmy ich używać. Według aktu dane osobowe to wszystkie informacje, jakie umożliwiają ustalenie tożsamości konkretnego obywatela bez złożonych działań. Do danych osobowych zakwalifikować można zatem nazwisko i imię, numer PESEL czy adres, lecz również te określane jako dane wrażliwe – na przykład informacje o ewentualnych wyrokach, religii czy chorobach. O ich bezpieczeństwo należy zatroszczyć się tym bardziej, że dzięki nowym technologiom ich pozyskanie i przetwarzanie jest naprawdę łatwe.

Dla kogo jest kurs z ochrony danych osobowych?

Dane osobowe pozyskują każdego rodzaju firmy. Jedne dysponują wyłącznie danymi ich pracowników, pozostałe zaś uzyskują dojście także do danych kontrahentów. We wszystkich sytuacjach specjaliści, którzy się z nimi stykają powinni przejść odpowiednie kursy z ochrony danych osobowych, podczas których dowiedzą się, jak zapewnić im bezpieczeństwo. Okazuje się to naprawdę istotne, gdyż po zauważeniu błędów Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych ma prawo zasądzić dotkliwe sankcje – nie tylko finansowe, lecz w niektórych przypadkach również pozbawienia wolności.

Na czym opiera się szkolenie z ochrony danych osobowych?

Kurs z ochrony danych osobowych jest adresowane do wszelkich pracowników administrujących takiego typu danymi – będą to na przykład specjaliści z do spraw rekrutacji, kadr bądź archiwów. W jego koszty zaliczają się również materiały pomocnicze, dzięki którym kursanci łatwiej przysposobią wiadomości. Po zakończeniu szkolenia, w czasie którego nauczą się, jak zapewnić ochronę informacji, uczestnicy otrzymują właściwe certyfikaty. Szkolenia z ochrony danych osobowych nie pochłaniają wiele czasu i zwykle kończą się tego samego dnia.