Ochrona osób i mienia, czyli podstawowe zadanie agencji ochrony

Sposobów zabezpieczania mienia i osób jest mnóstwo. Jedną z nich jest zatrudnienie agencji ochrony osób i mienia. Z usług takiej agencji najczęściej decydują się korzystać właściciele przedsiębiorstw oraz urzędy. Przybywa również osób prywatnych, które w ten sposób chcą chronić posiadany majątek.

Ochrona osób i mienia: dlaczego warto korzystać z usług agencji?

Do najczęstszych zdarzeń o charakterze losowym, które mogą się przytrafić właścicielowi przedsiębiorstwa podczas, kiedy go nie ma, jest włamanie. Do tego typu zdarzenia może dojść nie tylko w firmie, ale też w budynku publicznym. Oczywiście pracę potencjalnym włamywaczom można poważnie utrudnić, stawiając na antywłamaniowe okna i drzwi. Można też zamontować system alarmowy. Wszystkie wymienione zabezpieczenia istotnie utrudnią przestępcom wejście do obiektu. Bezpieczeństwo firm i urzędów, ale również klientom czy zatrudnionym w nich pracownikom, można zapewnić, korzystając z usług świadczonych przez agencję ochrony mienia i osób. Pracownikom agencji możemy powierzyć bardzo różne obowiązki. Mogą oni objąć chroniony budynek stałym monitoringiem, mogą także patrolować teren czy ewidencjonować niepokojące zdarzenia, które zaobserwowano w budynku.

Ochrona osób i mienia – pozytywne strony dla przedsiębiorcy

Każdy pracodawca, w którego firmie zatrudnionych jest więcej niż 25 pracowników zobowiązany jest każdego miesiąca opłacać obowiązkowe składki na PFRON. Agencja ochrony, która zatrudnia osoby niepełnosprawne, może natomiast otrzymać status Zakładu Pracy Chronionej. Przedsiębiorstwa, które postawią na nadzór znajdujących się w ich posiadaniu obiektów przez tego rodzaju agencję, mogą skorzystać z ulg na składki na PFRON. Ulga ta może sięgać nawet 65 procent. Na skutek tego w skali roku na zmniejszeniu składek wpłacanych na PFRON można zaoszczędzić bardzo wysokie kwoty.

Dane kontaktowe:
Przedsiębiorstwo Usługowe SED-HUT S.A.
ul. Tadeusza Sendzimira 5
30-969 Kraków

Tel.: + 48 12 643 18 29
E-mail: [email protected]