Odpowiednią izolację fundamentów zaplanuj zanim rozpoczniesz budowę domu

Ochrona fundamentów przed niekorzystnym wpływem wody, wilgoci i wyziębienia jest jednym z najważniejszych etapów budowy stabilnego, bezpiecznego obiektu budowlanego. Wilgoć penetrująca mury z czasem doprowadzi do uszkodzenia ich konstrukcji, a wykwity pleśni i grzybów za czasem odbiją się niekorzystnie na zdrowiu ich rezydentów.

Komu zlecić realizację zabezpieczenia fundamentów?

Projektując budowę obiektu, warto zostawić opracowanie najlepszej metody hydroizolacji profesjonalistom, którzy mają wieloletnią praktykę nie tylko w zabezpieczaniu przed wodą nowych budynków, ale też w odnawianiu hydroizolacji w tych już ukończonych. Mają oni wiedzę, jakich pomyłek wystrzegać się oraz jakie technologie i produkty hydroizolacyjne sprawdzą się najlepiej w danej sytuacji. Wszak zastosowanie odpowiednich technik izolacji fundamentów może różnić się zależnie od tego, czy zamierzane jest wykonanie ławy i ścian fundamentowych, fundamentów z bloczków betonowych bądź osadzenie budowli na płycie fundamentowej. Kluczowa jest też dogłębna analiza warunków wodnych na terenie, na którym planowana jest budowa. Za jej pomocą można określić czy potrzebna jest izolacja przeciwwilgociowa (wykonywana na gruntach, w które woda błyskawicznie wsiąka i nie spiętrza się przy fundamentach) czy też przeciwwodna (tam, gdzie pojawia się niebezpieczeństwo podtopień lub podłoże jest na tyle spoiste, że po opadach fundamenty stoją w wodzie dłuższy czas).

Metody hydroizolacji fundamentów

W zależności od rodzaju fundamentów, do ich osłony przed wilgocią stosuje się różne metody. Płytę fundamentową, na której z reguły stawia się budynki tam gdzie jest wysoki poziom wód gruntowych, można izolować od dołu przygotowując warstwę izolacji ciężkiej. Z kolei nową betonową ścianę fundamentową można pokryć powłoką uszczelniającej wyprawy cementowej, przy czym najkorzystniej nanieść ją zarówno na zewnętrznej, jak i wewnętrznej powierzchni. W przypadku ścian z cegły najlepiej zda egzamin użycie izolacji pionowej i poziomej, która zatrzyma kapilarne przenikanie wody przez mury.

Wykonawstwo hydroizolacji fundamentów też warto powierzyć profesjonalistom, bowiem częstym błędem niewykwalifikowanych ekip jest nie zastosowanie się do wytycznych wyszczególnionych w projekcie wykonawczym (m.in. tych dotyczących warunków i metod aplikacji materiałów hydroizolacyjnych) bądź użycie ich tanich substytutów, nie posiadających analogicznych parametrów wodochronnych. Niepoprawne wykonanie prac czy wykorzystanie materiałów nieadekwatnych do poziomu obciążenia wilgotnością może powodować, że będzie ona nieefektywna.