Tłumaczenia pisemne i ustne z języka rosyjskiego

Dowiedz się więcej o tłumacz przysięgły rosyjski Kraków

Ubiegłe lata to okres napływu do naszego kraju pracowników i studentów zza wschodniej granicy. Najwięcej jest wśród nich Ukraińców oraz Rosjan. To sprawia, że wzrosło zapotrzebowanie na usługi oferowane przez tłumaczy języków wschodnioeuropejskich – przede wszystkim rosyjskiego, którego używa także znaczny odsetek Ukraińców. Dotyczy to w szczególności tłumaczy przysięgłych, posiadających uprawnienia do tłumaczenia dokumentów osobistych oraz urzędowych – a te właśnie są wymagane do rozpoczęcia zatrudnienia bądź nauki w naszym kraju.

Kiedy potrzebne są tłumaczenia przysięgłe z rosyjskiego?

Jedynie tłumacz przysięgły języka rosyjskiego jest kompetentny do translacji różnego typu oficjalnych dokumentów wydanych przez urzędy z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu czy Białorusi. Należą do nich m.in. certyfikaty potwierdzające zdobycie różnych uprawnień i kwalifikacji zawodowych, akty zawarcia związków małżeńskich czy urodzenia, świadectwa maturalne i ukończenia szkół, a także dowody osobiste oraz prawa jazdy. Poza tym powinno się mu powierzyć tłumaczenia umów cywilno-prawnych i kontraktów, dokumentów wystawianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, bankowych czy rejestracji pojazdów.

Tłumacz przysięgły języka rosyjskiego – kto może nim zostać?

Duże znaczenie tłumaczonych dokumentów sprawia, iż na tłumaczu przysięgłym spoczywa wysoka odpowiedzialność. W związku z tym, by wykonywać ten zawód, trzeba zdobyć odpowiednie uprawnienia. Tłumacz przysięgły powinien być absolwentem studiów lingwistycznych, a w następnej kolejności zaliczyć egzamin państwowy potwierdzający jego znajomość języka. Do rozpoczęcia pracy jako tłumacz przysięgły konieczne jest dodatkowo pełna zdolność prawna oraz posiadanie obywatelstwa UE.

Dane kontaktowe:
Wanda Konior – tłumacz przysięgły języka rosyjskiego i ukraińskiego
ul. Mogilska 13/7
31-542 Kraków

Mob.: +48 662-158-931
E-mail: [email protected]