To projekty budowlane muszą zawierać

Tutaj uzyskasz rzetelną pomoc fachowca w zakresie sporządzania projektów budowlanych Kraków

Trudno znaleźć istotniejszą rzecz niż wzniesienie domu. Warto przy tym wiedzieć, że nie jest to proste wyzwanie, a największe trudności związane są z załatwieniem rozmaitych urzędowych spraw. W pierwszej kolejności powinniśmy otrzymać pozwolenie na budowę – a zostanie wydane, kiedy przedstawimy projekt budowlany. Projekt powinien zostać przygotowany przez architekta, zaś jego treść ustalają właściwe ustawy. Co zatem musi się w nim znaleźć? Zapraszamy do przeczytania krótkiego tekstu.

Projekty budowlane – wymogi

Najistotniejszym elementem projektu budowlanego jest plan zagospodarowania działki. Dokument musi być sporządzony na mapie w skali 1:500 zatwierdzonej przez geodetę i zawierać rozkład starszych i planowanych obiektów oraz sieci energetycznych i wodociągowych. W planie zagospodarowania powinny znaleźć się także informacje o punkcie składowania odpadów, układzie roślin czy ogrodzeniu. Projekty budowlane powinny poza tym zawierać projekty budowanych obiektów, a nierzadko także oświadczenia firm dostarczających media. W niektórych przypadkach niezbędne okaże się również załączenie rezultatów badań podłoża.

Po co są projekty budowlane?

Jak wcześniej napisaliśmy, projekty budowlane będą potrzebne do tego, by uzyskać pozwolenie na budowę. Pamiętajmy, iż rozpoczęta budowa musi przebiegać w myśl planu określonego w tym projekcie, zaś wszystkie niezgodności będą powodem jej nieodebrania.

Dane kontaktowe:
Joanna Kłusak Architekt
ul. Domki 17/1
31-519 Kraków

Mob.: +48 668 648 646
E-mail: [email protected]