Zamów kontener na odpady przed sprzątaniem strychów

Część śmieci nie powinna trafić do zwykłego pojemnika na odpady komunalne. Powody tych ograniczeń są różne – czasem odpady mają za duże wymiary, czasem jest to sprzeczne z funkcjonującymi w naszym kraju aktami prawnymi. Co czynić z takimi problematycznymi odpadami? Należy przewieźć je do najbliższego PSZOK-u, to znaczy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. We wszystkich gminach powinien pracować jeden PSZOK, jakkolwiek w dużych miastach czasem mamy możliwość wybierać spośród wielu punktów. Na nieszczęście to rozwiązanie dostępne jest tylko dla osób, które mają swój samochód oraz dużą ilość wolnego czasu. Pozostali słusznie zrobią, postanawiając o wypożyczeniu kontenera na śmieci.

Remonty i sprzątanie strychów – czy warto wypożyczyć kontener?

Niestandardowe odpady wytwarzane są podczas wszelkiego rodzaju robót. Z reguły są to przebudowa obiektów budowlanych i – chodzi zwłaszcza o pokaźne ilości gruzu, jak również pudeł po materiałach budowlanych. Wynajęcie kontenera będzie także dobrym wyjściem, jeśli urządzamy sprzątanie strychu – wówczas zmieścimy w nim wszelkie nieprzydatne od dłuższego czasu zepsute urządzenia, zbutwiałe meble i sprzęty. Roboty budowlane czy opróżnianie strychów będą jeszcze łatwiejsze, jeśli z okna domu do kontenera poprowadzimy specjalny zsyp, dzięki któremu bez ryzyka przetransportujemy odpady bez konieczności wielokrotnego wchodzenia i schodzenia ze schodów.

Na czym polega usługa sprzątania strychów oraz wywozu śmieci?

Wywóz rozmaitych odpadów, ale również sprzątanie strychów, to usługi oferowane między innymi przez firmę DPR. W ich ramach dostarcza się klientowi kontener o ustalonej kubaturze, który ten w okresie wskazanym w umowie może napełnić odpadami remontowymi lub zniszczonymi meblami. Pojemnik jest następnie wywożony z posesji, a zgromadzone śmieci transportowane są do miejsca, w którym zostaną legalnie przetworzone zgodnie z obowiązującym prawem.