Vitberg i AWF w Krakowie rozpoczynają badania nad wibroterapią

Tu znajdziesz szczegółowe wiadomości w temacie marki Vitberg

W 2018 roku na krakowskiej Akademii Wychowania Fizycznego zainicjowano działanie pierwszej Pracowni Wibroterapii. Projekt zaistniał przy partycypacji firmy Vitberg z Nowego Sącza.

Badania oraz zajęcia dydaktyczne z aparatami marki Vitberg

Pracownia Wibroterapii powstała z zamiarem przeprowadzania badań naukowych nad wpływem terapii wibracjami na organizm ludzki. Będą w niej również prowadzone zajęcia dla studentów uczelni z zakresu fizykoterapii, odnowy psychosomatycznej i kosmetologii. Rehabilitacyjne Aparaty Masujące Vitberg+, w które wyposażona jest pracownia, będą służyć również do powysiłkowej regeneracji zawodników. krakowskiej Pracowni Wibroterapii przyczyniła się do tego, że moduły Vitberg zaczęły testować AWF-y w Gdańsku i w Warszawie.

Do jakich badań przyczynią się aparaty marki Vitberg?

W najbliższych latach rezultaty testów mogą pomóc w usprawnieniu treningów sportowców czy doskonaleniu terapii pacjentów. Z pewnością w Pracowni Wibroterapii będą przeprowadzane prace badawcze z dziedziny biochemii i fizjologii. Analizie poddane będzie oddziaływanie terapii wibracjami na stany zapalne stawów i mikrokrążenie. Wyniki obserwacji będą konfrontowane z wynikami laboratoriów z innych stron świata.

Dane kontaktowe:
Vitberg
ul. M. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz

Tel.: +48 18 442 33 69
E-mail: [email protected]